Rozdział 15

Partyzanckie domy

Wyposażenie bunkrów grupy Jana Kuchczyńskiego, ujawnione przez funkcjonariuszy UB, Ceromin, pow. Bytów, kwiecień 1954 r.
Wyposażenie bunkrów grupy Jana Kuchczyńskiego, ujawnione przez funkcjonariuszy UB, Ceromin, pow. Bytów, kwiecień 1954 r.
Wnętrze, wyposażenie i uzbrojenie bunkra ppor. Stanisława Marchewki „Ryby” w zabudowaniach Apolinarego Grabowskiego w Jeziorku k. Łomży. Zdjęcia wykonane przez funkcjonariuszy SB po zabiciu „Ryby”, 2/3 marca 1957 r.
Wnętrze, wyposażenie i uzbrojenie bunkra ppor. Stanisława Marchewki „Ryby” w zabudowaniach Apolinarego Grabowskiego w Jeziorku k. Łomży. Zdjęcia wykonane przez funkcjonariuszy SB po zabiciu „Ryby”, 2/3 marca 1957 r.
Wnętrze, wyposażenie i uzbrojenie bunkra ppor. Stanisława Marchewki „Ryby” w zabudowaniach Apolinarego Grabowskiego w Jeziorku k. Łomży. Zdjęcia wykonane przez funkcjonariuszy SB po zabiciu „Ryby”, 2/3 marca 1957 r.
Wnętrze, wyposażenie i uzbrojenie bunkra ppor. Stanisława Marchewki „Ryby” w zabudowaniach Apolinarego Grabowskiego w Jeziorku k. Łomży. Zdjęcia wykonane przez funkcjonariuszy SB po zabiciu „Ryby”, 2/3 marca 1957 r.

Andrzej Kiszka „Leszczyna”, „Bogucki”, żołnierz NSZ, NZW, ujęty przez funkcjonariuszy SB i MO w Lasach k. Huty Krzeszowskiej. Zdjęcie zrobione przez funkcjonariuszy SB po jego zatrzymaniu, 30 grudnia 1961 r.
Wejście do bunkra Andrzeja Kiszki
Wnętrze bunkra Andrzeja Kiszki
Wnętrze bunkra Andrzeja Kiszki