Rozdział 19

O projekcie

Prezentowana publikacja elektroniczna jest adaptacją albumu „Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 pod red. Agnieszki Jaczyńskiej, Magdaleny Śladeckiej, Sławomira Poleszaka, Rafała Wnuka, Lublin 2008 i 2013 (wyd. II uzupelnione)

Koordynator projektu, redakcja techniczna, projekt graficzny publikacji,
opracowanie cyfrowe zdjęć oraz kodowanie HTML5:
Magdalena Śladecka

Film intro: Anna Łukasik (opracowanie cyfrowe fotografii), Tomasz Gierygowski (muzyka), Grzegorz Gałęzowski (reżyseria obrazu)

Projekt interfejsu aplikacji (GUI): Przemysław Momora

Kodowanie HTML5: Grzegorz Gałęzowski

Rewizja: Joanna Fortuna

Reżyseria dźwięku: Robert Kłos

Lektor: ks. Jacek Wieczorek

Muzyka: Tomasz Gierygowski

Nagranie notacji: Michał Durakiewicz

Patronat medialny: Radio Plus Radom

Zdjęcie główne:

St. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” dowódca oddziału NZW, pow. Ciechanów, 1948 r.

W publikacji elektronicznej wykorzystano teksty: Agnieszki Jaczyńskiej, Leszka Pietrzaka, Rafała Wnuka, Jacka Wołoszyna, Zdzisława Zblewskiego oraz materiały ikonograficzne ze zbioru przygotowanego do wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1945, pod red. R. Wnuka, S. Poleszaka, A. Jaczyńskiej, M. Śladeckiej, Warszawa–Lublin 2007

oraz ze zbiorów:

Kazimierza Borkowskiego, Aleksandra Czarnowskiego, Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Krajewskiego, Stanisława Książka „Wyrwy”, Zbigniewa Nestorowicza, Mariana Pastuszki, Mariana Pawełczaka „Morwy”, Marcina Sołtysiaka, Dariusza Śladeckiego, Muzeum Historii Miasta Lublina w Lublinie, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Wykorzystano również fragmenty wspomnień mjr. Mariana Pawełczaka „Morwy” nagranych w ramach ogólnopolskiego projektu IPN „Notacje – relacje świadków historii”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, szczególnie ks. Jackowi Wieczorkowi oraz naszym kolegom z Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej IPN, którzy podjęli trud przygotowania materiałów do wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1945, pod red. R. Wnuka, S. Poleszaka, A. Jaczyńskiej, M. Śladeckiej, Warszawa–Lublin 2007